Prejsť na obsah

Nepredávajte moje osobné údaje CCPA

Vaše práva podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľa

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľa (CCPA) vám poskytuje práva týkajúce sa toho, ako sa zaobchádza s vašimi údajmi alebo osobnými údajmi. Podľa právnych predpisov sa obyvatelia Kalifornie môžu rozhodnúť odhlásiť sa z „predaja“ svojich osobných údajov tretím stranám. Na základe definície CCPA sa pod pojmom „predaj“ rozumie zhromažďovanie údajov na účely vytvárania reklamy a inej komunikácie. Získajte viac informácií o zákone CCPA a vašich právach na ochranu osobných údajov.

Ako sa odhlásiť

Kliknutím na odkaz nižšie už nebudeme zhromažďovať ani predávať vaše osobné údaje. Platí to pre tretie strany aj pre údaje, ktoré zhromažďujeme, aby sme vám pomohli prispôsobiť vaše prostredie na našich webových stránkach alebo prostredníctvom iných komunikácií. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.